banner website

Tibetaanse gebedsmolens (Mani) zijn draaibare cilinders en voor Tibetanen een religieus devotie-instrument. Ze worden gebruikt om een zegen af te roepen voor bv een goede gezondheid. In de molen zit een rol dun papier met de tekst van Ohm Mani Padme Hum. Het betekent: groet aan de juweel in de lotus. Deze molen wordt telkens weer rondgedraaid. Door het rondraaien wordt de mantra versterkt en worden de zegeningen de wereld in gezonden.

Aan de mantra Ohm Mani Padme Hum wordt toegeschreven dat het, zacht of luid gezongen, de zegen van Chenrezig, de belichaming van mededogen, afroept. Het is overigens niet zo, dat de gebedsmolen alléén de mantra Ohm Mani Padme Hum zou kunnen bevatten. Ook andere zinnen, gebeden of teksten kunnen op een molen worden aangebracht, niet alleen in het Tibetaans maar in welke andere taal dan ook.

Mani's kun je op veel plaatsen in Tibet, maar ook op plaatsen die door de Tibetaanse cultuur zijn beïnvloed, tegenkomen. Er zijn heel wat soorten molens, ook molentjes die je in je hand kunt houden en ronddraaien. Ze worden thuis of op pelgrimstocht gebruikt. Andere, veel grotere gebedsmolens die soms meters in doorsnee kunnen zijn, bevatten vaak honderden Ohm Mani Padme Hum regels of andere heilige teksten. Vaak staan ze langs de weg naar een tempel, zodat je ze op weg daarheen kunt ronddraaien. Maar er zijn ook Mani's die door de wind of door water worden aangedreven, of, in kleinere vorm, door opstijgende warmte.

Tibetaanse gebedsmolens worden altijd met de klok meegedraaid. In de eerste plaats omdat de teksten zo kunnen worden gelezen, maar ook omdat de beweging die van de zon nabootst. Alleen leden van de Bon-secte draaien de molens tegen de klok in.

Nu het Tibetaanse boeddhisme ook in het westen veel ingang vindt komen er ook nieuwe gebedsmolens in zwang. Zijne Heiligheid de Dalai Lama heeft zelfs gezegd dat een mantra op je computer even goed werkt als een traditionele gebedsmolen. Vele, vele "Ohm Mani Padme Hum - teksten" op je harde schijf dienen zo ook als gebedsmolen.

Little Buddha heeft meerdere gebedsmolens in het assortiment.