Wierook heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen in de Tibetaanse cultuur. Het wordt gebruikt als offer aan de Goden. Op deze manier trekt men hun aandacht voor gebeden en vraagt men om hulp of bescherming.