code: DD38 - Prachtige Tibetaanse deurdoek/hanger met de acht gelukbrengende dingen

maat: 88x1.90 cm

materiaal: dikke brokaat zijde

informatie: een deurdoek hangt in Tibet voor de tempeldeuren maar ook voor een huisdeur.
Deze acht gelukbrengende dingen vormen een symbolen groep die uit de volgende voorwerpen bestaat: spiegel, medicijn, yoghurt, gras, bilva vrucht, rechtsdraaiende schelphoorn, vermiljoen en mosterdzaad.

De spiegel staat voor onbegrensdheid, helderheid en inzicht in bewustzijn. De spiegel is een symbool voor de volmaaktheid van de oorspronkelijke zuiverheid. Hij is helder en begrijpt zonder uitzondering alles wat hem wordt geboden.

Het medicijn staat voor het opheffen van geestelijke en lichamelijke lijden. Door het medicijn te offeren wordt het vergif gezuiverd. De opheffing van het puur lichamelijk lijden, leidt dan tot bevrijding van lijden op alle gebied, een genezing voor altijd.

Yoghurt staat voor de hoogste kennis. Yoghurt is als offergave een symbool voor de bevrijding van het karma van negatieve daden. Als de negatieve handelingen worden uitgeschakeld, komt de zuivere geest tevoorschijn. Om dat doel, de hoogste kennis, te bereiken wordt de yoghurt aangeboden.

Het gras is een symbool voor een lang leven, respectievelijk levensverlening, en wordt dan ook aangeboden in rituelen voor versterking van het leven. Het is onsterfelijk en verkondigt ook het einde van samsara, de keten van dood en wedergeboorte. Om je te bevrijden van de kringloop van wedergeboorten is er veel tijd en dus een lang leven nodig.

Het offeren van de bilva vrucht dient tot vermeerdering van nuttige verdiensten, dus tot het verzamelen van een positief karma. Deze vrucht dringt erop aan leedveroorzakend handelen te vermijden en meer heilbrengende daden te verrichten.

De rechtsdraaiende schephoorn staat voor het vermeerderen van positieve daden. Hij staat symbolisch voor de verkondiger van de roem van de boeddhistische leer. Deze roem dient zich als de klank van de schelp in alle richtingen uit te breiden om de verlichting van Boeddha te verkondigen.

Als vermiljoen als offergave wordt gebruikt, is het een symbool van macht. Het begrip macht betekent hier beheersing van de eigen vaardigheden en krachten en van inzicht en kennis. Vermiljoen wordt in bepaalde rituelen gebruikt om de tika (voorhoofdstip) aan te brengen.

Mosterdzaden staan voor de overwinning van hindernissen en belichamen een krachtige geestelijke energie. Ze maken deel uit van rituelen ter verdrijving van demonen die hindernissen op iemands weg leggen.

prijs: 89,50 Euro

Voor uw bestelling en meer informatie over deze deurhanger kunt u contact opnemen met Fred Madern info@littlebuddha.nl


terug